ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Binamızın deprem riskini nasıl belirleyebiliriz?
Riskli bina tespiti için gerekli çalışmalar Bakanlığımızın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olup, konu hakkında detaylı bilgi bahse konu Genel Müdürlükten edinilebilir.
Binamızın deprem riskini nasıl belirleyebiliriz?
 Riskli bina tespiti için gerekli çalışmalar Bakanlığımızın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olup, konu hakkında detaylı bilgi bahse konu Genel Müdürlükten edinilebilir.
Kamu binalarına ait statik projeler tanzim edilirken hangi hususular dikkate alınmalıdır ?
 Kamu binalarına ait statik projeler tanzim edilirken, yürürlükte olan ilgili standart ve yönetmeliklere (TS500, TS498, TS648, TS357, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik vs) ile Bakanlığımızın "İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları" na uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
Bakanlığın, kamuya ait binaların projelendirilmesine ve inşasına yönelik ne gibi çalışmaları vardır?
 Bakanlığımız halihazırda kendi bünyesinde yapılmakta yada yapılacak olan hizmet binaları ile protokol imzaladığı bazı kamu kurumlarının (İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vs.) proje ve yapım işlerini yürütmektedir.