ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Çevre Düzenlemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Korunan alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesini ve standartlarını artıracak nitelikte sürdürülebilir koruma kullanma dengesini gözeten ortamlar sağlamak üzere; çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Koruma alanlarında kıyı bandı, park, oyun alanları, rekreasyon alanları ve yerleşimlerin genel çevre düzenlemeleri yapılmaktadır.
Günübirlik tesisler için tip proje var mıdır?
Büfe, duş, pergole, tuvalet vb. yapılara ait tip projeler Genel Müdürlüğümüzde mevcuttur.
Park ve bahçeler için tip proje var mıdır?
Genel Müdürlüğümüzde tip projeler olduğu gibi belediyesince hazırlanan projelere teknik görüş de verilmektedir.
Park bahçe projelerinin uygulamasına katkınız var mıdır?
Bütçe izin verdiği ölçüde talepler toplanmakta ve Genel Müdürlüğümüzde değerlendirilmektedir.