ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü hangi alanlarda planlama yapmaya yetkilidir?
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Doğal Sit Alanları,Özel    Çevre    Koruma    Bölgeleri    ve    koruma    statüsü bulunan diğer alanlar.