ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Anne-Babamız yok, evli değiliz bekr kardeşler birlikte yaşıyoruz hak sahibi olabilir miyiz?
Evet! Anne babasız bekâr kardeşler birlikte ve eşit hisselerle hak sahibi olabilirler.
Köyde oturuyorum ancak çocuğumun okulu nedeniyle ikametghım il veya ilçede olduğundan nasıl hak sahibi olabilirim?
Hak sahibi olmanın koşullarından birisi de en az bir yıldan beri kendisi veya aile fertleri köyde yerleşik olarak yaşıyor olmasıdır. Bu durum Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Belgesi ile tespit edilmektedir. İkametgâhı başka yerde ise ya ikametini köye alıp bir yıl sonra hak sahibi koşullarını yerine getirip rezerv arsalardan satın alabilir veya da kendisi il-ilçede olmasına rağmen eşi köyde ikamet ediyorsa eşi hak sahibi olabilir.
Arsa aldıktan sonra konut kredisi kullanmak zorunda mıyım?
Konut kredisi kullanmak zorunluluğu yoktur.
Evde beraber yaşadığım evli çocuklarım var, onlar da ayrı hak sahibi olabilirler mi?
Evet! Köyde ikamet ediyorlar ve hak sahibi olma koşullarını yerine getiriyor iseler aynı evde otursalar dahi hak sahibi olabilirler.
Köyde bir evim var ve yapılan köy nakli veya toplulaştırması çalışmasından yararlanarak hak sahibi olmak istiyorum. Eski yerleşim yerindeki bana ait evimi yıkmak zorunda mıyım?
Evet! Eski yerleşim yerindeki konutun boşaltılıp yıkılacağının taahhüt edilmesi zorunludur.
KEYY yönteminde geri ödeme şartları nelerdir? Seçilen projenin maliyeti, verilen kredi miktarından fazlaysa ne yapılmaktadır?
Kullandırılan konut kredisi yıllık yüzde iki faizli olup, son kredi diliminin ödenmesini takip eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunmaktadır. Krediler kendi evini yapana yardım (KEYY) olarak verilmekte olduğundan kredi miktarı ile konut maliyet bedeli arasındaki fark hak sahibi aile tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereği işlemlerden alınan % 2,5 komisyon hak sahiplerince karşılanmaktadır.
Kredi kullanmak istiyorum. Bana proje verebilir misiniz?
Evet! 5543 sayılı İskân Kanununun 16. maddesi kapsamında hak sahibi iseniz, arsa satışları yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı düzenleyip, Bakanlığımız tarafından üretilen Tip Projelerden herhangi birini seçebilirsiniz. Seçilen projenin adaptasyonu ile ilgili teknik destek, İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hak sahiplerine sunulacaktır. Ayrıca özel proje seçilmesi halinde, İl Müdürlüğünün onayladığı projeler de kullanılabilecektir.
Yerleşim yerlerinde hangi projeler kullanılabilir?
2011 yılında Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce üretilmiş ve üretilebilecek olan iskân konutlarına ait yeni Tip Projeler (İK01 - ... - İK16), Ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin onayladığı, yönetmeliklere uygun özel projeler kullanılabilecektir. Özel projelerde, yöresel mimari özellik taşıyan projelerin seçilmesi teşvik edilmelidir. Ancak; Daha önceki yıllarda kredi kullanılmış devam eden işlerde ve aynı yerleşim yerinin devamı niteliğindeki (I. Kısım, II. Kısım. vb.) işlerde önceden seçilmiş projeler kullanılabilecektir.
Anne-Babamız yok, evli değiliz bekr kardeşler birlikte yaşıyoruz hak sahibi olabilir miyiz?
 Evet! Anne babasız bekâr kardeşler birlikte ve eşit hisselerle hak sahibi olabilirler.
Köyde oturuyorum ancak çocuğumun okulu nedeniyle ikametghım il veya ilçede olduğundan nasıl hak sahibi olabilirim?
 Hak sahibi olmanın koşullarından birisi de en az bir yıldan beri kendisi veya aile fertleri köyde yerleşik olarak yaşıyor olmasıdır. Bu durum Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Belgesi ile tespit edilmektedir. İkametgâhı başka yerde ise ya ikametini köye alıp bir yıl sonra hak sahibi koşullarını yerine getirip rezerv arsalardan satın alabilir veya da kendisi il-ilçede olmasına rağmen eşi köyde ikamet ediyorsa eşi hak sahibi olabilir.  
Arsa aldıktan sonra konut kredisi kullanmak zorunda mıyım?
 Konut kredisi kullanmak zorunluluğu yoktur.
Evde beraber yaşadığım evli çocuklarım var, onlar da ayrı hak sahibi olabilirler mi?
 Evet! Köyde ikamet ediyorlar ve hak sahibi olma koşullarını yerine getiriyor iseler aynı evde otursalar dahi hak sahibi olabilirler.  
Köyde bir evim var ve yapılan köy nakli veya toplulaştırması çalışmasından yararlanarak hak sahibi olmak istiyorum. Eski yerleşim yerindeki bana ait evimi yıkmak zorunda mıyım?
 Evet! Eski yerleşim yerindeki konutun boşaltılıp yıkılacağının taahhüt edilmesi zorunludur.  
KEYY yönteminde geri ödeme şartları nelerdir? Seçilen projenin maliyeti, verilen kredi miktarından fazlaysa ne yapılmaktadır?
 Kullandırılan konut kredisi yıllık yüzde iki faizli olup, son kredi diliminin ödenmesini takip eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunmaktadır. Krediler kendi evini yapana yardım (KEYY) olarak verilmekte olduğundan kredi miktarı ile konut maliyet bedeli arasındaki fark hak sahibi aile tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereği işlemlerden alınan % 2,5 komisyon hak sahiplerince karşılanmaktadır.  
Kredi kullanmak istiyorum. Bana proje verebilir misiniz?
  Evet! 5543 sayılı İskân Kanununun 16. maddesi kapsamında hak sahibi iseniz, arsa satışları yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı düzenleyip, Bakanlığımız tarafından üretilen Tip Projelerden herhangi birini seçebilirsiniz. Seçilen projenin adaptasyonu ile ilgili teknik destek, İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hak sahiplerine sunulacaktır. Ayrıca özel proje seçilmesi halinde, İl Müdürlüğünün onayladığı projeler de kullanılabilecektir.  
Yerleşim yerlerinde hangi projeler kullanılabilir?
 2011 yılında Genel Müdürlüğümüzce üretilmiş ve üretilebilecek olan iskân konutlarına ait yeni Tip Projeler (İK01 - ... - İK16), Ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin onayladığı, yönetmeliklere uygun özel projeler kullanılabilecektir. Özel projelerde, yöresel mimari özellik taşıyan projelerin seçilmesi teşvik edilmelidir. Ancak; Daha önceki yıllarda kredi kullanılmış devam eden işlerde ve aynı yerleşim yerinin devamı niteliğindeki (I. Kısım, II. Kısım. vb.) işlerde önceden seçilmiş projeler kullanılabilecektir.  
2015 yılında konut kredisi miktarı nedir?
 2011 yılında Genel Müdürlüğümüzce üretilmiş olan iskân konutlarına ait yeni Tip Projeler (İK01 - ... - İK16) için kredi limiti 57.000.-TLdir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerimizin onayladığı yönetmeliklere uygun Özel Projeler kullanılacak ise kredi limiti 38.000.-TLdir. Yine daha önceki yıllarda kredi kullanılmış devam eden işlerde ve aynı yerleşim yerinin devamı niteliğindeki (I. Kısım, II. Kısım... vb.) işlerde önceden seçilmiş projeler kullanılacak ise kredi limiti yine 38.000.-TLdir.  
Köyümüzde tek tip proje uygulamak zorunda mıyız?
 Hayır! 5543 sayılı İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14/9 maddesine göre; aynı yerleşim yerinde, en fazla 2 tip proje uygulanabilir.  
Bana tahsis edilen kredinin tamamını kullanmak zorunda mıyım?
 Hayır! Maddi imkânlarınız yeterli ise, tahsis edilen kredinin tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak tahsis edilen kredinin bir kısmını kullanmışsanız, konutunuzu bitirmek zorundasınız. Aksi (konutu en fazla 2 yıl içinde bitirmediğiniz) takdirde, yönetmelik hükümlerine uygun olarak; kullandığınız kredi kanunî faizi ile birlikte, bir defada tahsil edilir.  
Kendime ait konut projesinde değişiklik yapabilir miyim?
 Hayır! Bu mümkün değildir. Konutlarını plânına, projesine, fen ve sanat kurallarına ve imar mevzuatına uygun olarak inşa etmeyenlerin; inşaatı ve kredisi durdurulur ve inşaatı düzeltmesi için otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda inşaatın projesine uygun şekilde düzeltilmemesi hâlinde, kredileri kesilir ve kullanmış oldukları kredi tutarları da kanunî faizi ile birlikte muaccel olur. Ayrıca, bu durumdaki inşaatlar için imar mevzuatına göre de işlem yapılır.  
Kredi kullanıyorum. Eski evimi yıkmam gerekiyormuş doğru mu?
  Evet! 5543 sayılı İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14/1 maddesine göre eski konutunuzu yıkmayı taahhüt etmeden kredi kullanamazsınız.  
Hak sahibiyim ama ödenek verilmiyor? Neden?
 Bütçe imkânları dâhilinde, her hak sahibi olan vatandaşımıza kredi kullandırılması düşünülmektedir. Ancak bütçe ile yeterli ödeneğin ayrılmaması durumunda, öncelik, önceki yıllarda başlamış ve devam eden işlere verilmektedir.  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalışıyorum. Genel Müdürlüğümüzce üretilen iskn konutları projesinde ne tür tadilatlar yapabilirim?
  İl Müdürlüklerimiz; 2011 yılında Genel Müdürlüğümüzce üretilmiş ve üretilebilecek olan iskân konutlarına ait yeni Tip Projelerde (İK01 - ... - İK16) sadece; -Arazinin topografik yapısına ve Zemin Etüt Raporuna bağlı olarak subasman kotu ve subasman altında kalan imalatları değerlendirilip değiştirebilecek ve onaylayabilecektir. -Yöresel şartlara uygun olarak mahal listelerinde düzenleme yapılabilecek, mahal listelerinde yapılan değişiklikler proje ve detaylarına işlenecek ve İl Müdürlüklerince onaylanacak ve uygulamaya geçilebilecektir.  
Kendi Evini Yapana Yardım kredisi kapsamında kullandığım ödenekler için faiz alınacak mı? Kredi Borcumu kaç yılda geri ödemem gerekiyor?
 Kendi Evini Yapana Yardım kredisi kapsamında kullandığınız ödenekler için, imzaladığınız Borçlanma Sözleşmesi gereği, yıllık %2 ödemesiz dönem faizi alınmakta olup, son kullandığınız ödeneği takiben 24. aya kadar ödemesiz dönem faizi işletilmekte, ödeme dönemi 10 yılda 10 eşit taksitle ve anapara borcu üzerinden yıllık %2 ödeme dönemi faizi alınmaktadır. Anapara taksiti düştükçe alınacak faiz tutarı da azalmaktadır.  
Borçlanma Sözleşmesi gereği taksitlerimi vadesinde ödemediğim taktirde nasıl bir işlem yapılmaktadır.
Borçlanma bedeline göre sözleşme tarihi esas alınarak yılda bir defa borç taksiti ödemeniz gerekmekte olup, vadesinde taksitlerinizi bankaya yatırmadığınız taktide, banka tarafından gecikme faizi alınmakta, taksit ödemesinin gecikmesi 90 günü aşması halinde gecikme faizine ilave olarak temerrüt faizi de alınmaktadır. Bu sürelerin de aşılması halinde kredi borcunuz muaccel hale gelecek olup, ana para borcu ile gecikme faizi, temerrüt faizi ve teferruatı ile birlikte defaten tahsilinin sağlanması için, icra vekilleri tarafından mahkeme yoluna gidilecektir.  
Yerleşim yerimizin kamulaştırılması nedeni ile İskn Kanunu kapsamında hak sahibi olabilmem için, aldığım kamulaştırma bedelinden herhangi bir miktar ödeme yapmam gerekir mi? Eğer öyleyse bu miktar ne kadardır?
 Devlet eliyle iskân isteyen aile fertlerinin hepsinin, bedel artışları da dâhil olmak üzere aldıkları ve alacakları kamulaştırma bedellerinin tamamından, iskân duyurusunun yapıldığı yılın Ocak ayında onaltı yaşından büyük işçiler için yürürlükte olan asgarî ücretin otuz günlük brüt tutarının yüzyirmi aylık karşılığı olan miktarını, kamulaştırma bedelinin bu miktardan az olması hâlinde ise tamamını Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırmak, ileride alacakları bedelleri yatırmayı veya aktarılmasını taahhüt etmek zorundadır.  
Göçebe olarak yaşıyorum ve yerleşik hayata geçmek istiyorum Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmam devlet eliyle isknda hak sahibi olmama bir engel midir?
 Devlet memurları, sözleşmeli olarak çalışanlar, kadrolu ve kadrosuz işçiler, kısa süreli de olsa mevsimlik ücret karşılığında çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olanlar veya esnaf, zanaatkâr, tüccar gibi ticaret ve gelir getirici işler ile uğraşanlar veya hayvancılık dışında herhangi bir iş ile uğraşanlar göçebe olarak hak sahibi olamazlar.  
Taşınmaz mallarım kamulaştırıldı, ancak kamulaştırma yapılan yer dışında ikamet ediyorum, hak sahibi olabilir miyim?
 Hak sahibi olmanın koşullarından birisi de etkilenen yerleşim yerinde bizzat yaşıyor olunmasıdır. Bu durumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Belgesi ile tespit edilmektedir.  
Devlet eliyle iskn edilmem halinde geri ödeme vadesi ne kadardır? Faiz var mıdır?
İskân edilenlere verilen taşınmazların borçlandırma bedelleri, borçlandırmayı takip eden altmışıncı ayda ilk taksiti alınmak üzere onbeş yılda ve onbeş eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunur. Taşınmazların borçlandırılmasında faiz yoktur.  
Taşınmaz mallarım kamulaştırıldı ve kamulaştırılan evimde yazları oturuyorum. Ancak çocuğumun okulu nedeniyle ikametghım başka yerde olduğundan hak sahibi olabilir miyim?
 Hak sahibi olmanın koşullarından birisi de etkilenen yerleşim yerinde bizzat yaşıyor olunmasıdır. Bu durumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Belgesi ile tespit edilmektedir.  
Kamulaştırılan evimizde evli çocuklarım ile birlikte oturuyorum, onlarda kendi başlarına hak sahibi olabilirler mi?
?Aynı evde ikamet eden evli çocuklar kendileri bağımsız bir aile olarak hak sahibi olabilirler.  
"İSİM DENKLİK BELGESİ" nereden alınır?
 Başka bir ülkeden yurdumuza göçmen olarak gelip vatandaşlığa alınan kişiler, geldikleri devlet nezdindeki hak ve menfaatlerini takip etmek için, o devletin vatandaşı kimlik bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerini içeren "İsim Denklik Belgesi" almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne (Çamlıca Mahallesi 408.Cad. No:136 Pk:06200 Yenimahalle /ANKARA, Telefon: 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102) adres ve telefonlarına başvurmaları gerekmektedir.  
"İSKAN KAYIT ÖRNEKLERİ" nereden alınır?
 Kurumumuzda bulunmakta olan iskân arşivlerinin tamamı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiğinden başka bir ülkeden yurdumuza göçmen olarak gelip vatandaşlığa alınan kişilerin "iskân kayıt örnekleri" almak için anılan kuruma başvurmaları gerekmektedir.  
İskn Kanunundan yararlanarak konut aldım ve bunu satmak istiyorum istediğim zaman satabilir miyim?
 Kanuna göre verilen taşınmazlar, veriliş tarihinden itibaren on yıl süreyle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, bunlar için tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamaz ve bu mallar haczolunamaz. Tapu kütüğüne bu hususlarda kayıt düşülür.