ATATURK
Sık Sorulan Sorular
1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planı olan alanda, imar kanunun 15. Veya 16. Maddesine göre ifraz, tehvit veya yola terk işlemleri yapılabilir mi?
İmar planına göre oluşan; her türlü imar adasında imar kanununun 18. Maddesi uygulanmadan (parselasyon planı yapılmadan) ifraz, tehvit ve yola terk işlemi yapılamaz. Öncelikle 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre imar uygulamasının yapılması esastır.   Planlı alanlar imar tip yönetmeliğinin 19. Maddesinde bu durum hüküm altına alınmıştır.