ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Agregasyon kuralları nedir?
İki veya daha fazla yakma ünitesinin atıkları ortak bir bacadan atılıyorsa, bu üniteler Büyük Yakma Tesisleri Direktifi kapsamında tek bir yakma tesisi olarak kabul edilir. Böylece toplam ısıl girdisini hesaplarken ünite kapasitelerinin de ayrı ayrı eklenmesi gerekmektedir. Not: Direktif 50 MW veya daha yüksek kapasiteye sahip yakma tesisleri için uygulanır. 2010/75/EU sayılı Endsütriyel Emisyonlar Direktifine göre:  --1 Temmuz 1987’den sonra izin verilen, sayıları iki veya daha fazla olan bağımsız yakma tesisleri veya ancak bu tarihte veya bu tarihten sonra işletmecileri tarafından izin belgeleri teslim edilmiş olan tesisler tüm teknik ve ekonomik faktörleri dikkate alarak; atık gazlarının yetkili merciye tabi olarak ortak bir bacadan atılmasını temin edecek şekilde inşaa edilirler. Bu tesisler bir araya gelerek tek bir yakma tesisini meydana getirir ve toplam ısıl girdisi hesaplanırken tüm tesislerin kapasiteleri hesaplamaya eklenir. --Yukarıda bahsedildiği gibi iki veya daha fazla tesisten meydana gelen bir yakma tesisinin toplam ısıl girdisi hesaplanırken bağımsız olarak 15 MW altında toplam ısıl girdiye sahip tesisler dikkate alınmaz.