ATATURK
Sık Sorulan Sorular
- Rezerv Yapı Alanlarında Arsa/Arazi Satış İşlemleri
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ilan edilen Rezerv Yapı Alanlarında arsa/arazi satışları öncelikle üzerindeki hak sahibine arsa satışı yapılmaktadır. Bakanlığımız ile Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 19.09.2019 tarihli ve 219134 sayılı Protokolü ile tarafınıza tebligat yapılmasının ardından arsa/arazi satış işlemlerine yönelik sözleşme imzalanabilmesi için Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlarda aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir. • Nüfus cüzdanı fotokopisi • Banka Dekontu (Peşinatın yatırıldığına dair) • Vekaletname • Başvurucu Firma ise Ticaret sicil gazetesi ilanı
- Rezerv Yapı Alanlarında Arsa/Arazi Satış İşlemleri
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ilan edilen Rezerv Yapı Alanlarında arsa/arazi satışları öncelikle üzerindeki hak sahibine arsa satışı yapılmaktadır. Bakanlığımız ile Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 19.09.2019 tarihli ve 219134 sayılı Protokolü ile tarafınıza tebligat yapılmasının ardından arsa/arazi satış işlemlerine yönelik sözleşme imzalanabilmesi için Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlarda aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir. • Nüfus cüzdanı fotokopisi • Banka dekontu (Peşinatın yatırıldığına dair) • Vekaletname • Başvurucu firma ise Ticaret Sicil Gazetesi ilanı