Çevre Operasyonel Programı
26 Ocak 2018
Çöpünü ayrıştırıyor, suyunu arıtıyor Türkiye çevresine sahip çıkıyor.