ATATURK

BASIN AÇIKLAMASI

30 Temmuz 2019

Bazı basın yayın organlarında ve haber sitelerinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 555.000 m2 alanın TEBA vakfına verildiği ve TCDD misafirhanesinin TEBA vakfına tahsis edildiği iddia edilmektedir.

A. Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 555.000 m2 alanın TEBA vakfına verildiği iddiasına ilişkin olarak;

1. Söz konusu alanın Milli Savunma Bakanlığına olan tahsisi kaldırılarak, 2013 yılında “stadyum ve diğer spor tesisleri yapılmak üzere” Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ancak stadyum ve diğer spor tesislerinin başka bir alana yapılmasının planlanması üzerine 2017 yılında tahsis kaldırılmıştır.

2. Bahse konu taşınmazlar üzerinde eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer vakıf amaçlarında kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar statüsünde bulunan Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı (TEBA) lehine mülkiyetin Hazinede kalması koşulu ile 30 yıl süreli irtifak hakkı kurulmak üzere Haziran 2018 tarihinde ön izin verilmiştir. 

3. Bahse konu alan mevcut durum itibarı ile Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içerisinde bulunmamaktadır.

 

B. TCDD misafirhanesinin TEBA vakfına tahsis edildiği iddiasına ilişkin olarak;

1. Ankara İli, Çankaya İlçesi, Eti Mahallesinde bulunan ve TCDD, TOKİ ve Bakanlığımız arasında 13/03/2018 tarihinde imzalanan protokole göre 6 adet taşınmaz Hazine adına tescil edilmiştir.

2. Bahse konu taşınmazlar üzerinde eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer vakıf amaçlarında kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar statüsünde bulunan Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı (TEBA) lehine mülkiyetin Hazinede kalması koşulu ile 30 yıl süreli irtifak hakkı kurulmak üzere Haziran 2018 yılında ön izin verilmiştir.

Sonuç olarak bahse konu alanların bedelsiz olarak tahsis edilmesi söz konusu olmayıp bedelli irtifak hakkı işlemleri ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İlgili mevzuat hükümlerine göre Hazine taşınmazları üzerinde bedelli irtifak hakkı verilen birçok Vakıf üniversitesi halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır