Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü 924 nolu Parsele İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

01.03.2017

               Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü 924 nolu Parsele İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi Bakanlık Makamının 08.02.2017/1530 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK’nın Ek Madde-1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca onaylandığı; Onaylı 38/2017 arşiv nolu, NİP-7990,2 ve UİP-7991,2 Plan İşlem Nolu Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü 924 nolu Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlave planlarının 01.03.2017 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları