T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev Alanları

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Genel Evrak Müdürlüğü, Kitaplık ve Yayın İşleri Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Satınalma ve Mali İşler Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Daire Başkanlığının görevleri 209 sayılı K.H.K ile Değişik 180 sayılı K.H.K''''nın 22 inci maddesine göre şunlardır;

 1. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 2. İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
 3. Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
 4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım taşıma hizmetlerini yapmak,
 5. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
 6. Bakanlık Personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
 7. Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
 8. Bakan ve Müsteşarın direktif emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
 10. Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
 11. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 12. Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Başkanlığımız telefon rehberine erişmek için tıklayınız.