T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

İLETİŞİM / ULAŞIM BİLGİLERİ

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 10 00
KEP Adresi : cevrevesehircilikbakanligi@hs01.kep.tr

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 230 14 65
Faks : 0 (312) 230 11 03

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 419 16 20
Faks : 0 (312) 419 16 30

Hukuk Müşavirliği

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 425 19 32
Faks : 0 (312) 418 73 86

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Adres: Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar / Ankara
Telefon : 0 (312) 413 60 00
Faks : 0 (312) 413 61 05

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Adres: Atatürk Bulvarı No:21 Opera Ulus / Ankara
Telefon : 0 (312) 508 70 22
Faks : 0 (312) 311 73 17

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 77 02
Faks : 0 (312) 474 03 59

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Adres: Harbiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı No:5 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 480 08 10
Faks : 0 (312) 479 44 10

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 474 03 50-51
Faks : 0 (312) 474 03 52

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 474 03 37
Faks : 0 (312) 474 03 35

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 10 00
Faks : 0 (312) 419 21 92

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 424 01 35
Faks : 0 (312) 424 01 37

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 10 00
Faks : 0 (312) 287 13 13

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 10 00
Faks : 0 (312) 284 92 03

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 27 00
Faks : 0 (312) 419 61 92

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 10 00
Faks : 0 (312) 286 84 19

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 10 00
Faks : 0 (312) 410 78 08

Personel Dairesi Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 15 09
Faks : 0 (312) 418 61 71

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 418 64 43
Faks : 0 (312) 425 12 88

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 222 12 34
Faks : 0 (312) 222 26 61

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 410 14 32
Faks : 0 (312) 419 61 93

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 (312) 418 43 06
Faks : 0 (312) 418 72 23

f