T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

TEŞKİLAT ŞEMASI

Ac-Kapa169 BAKAN - Mehmet ÖZHASEKİ
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet ÖZHASEKİ Bakan T: 0 (312) 410 10 00
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Özel Kalem Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 418 04 06
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Selçuk BAKKALOĞLU Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı T: 0 (312) 230 14 65
F: 0 (312) 230 11 03
sbakkaloglu@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet CEYLAN Bakan Yardımcısı T:
F:
mehmet.ceylan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar T: 0 (312) 424 03 27
F: 0 (312) 418 59 79
mustesarlik@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet KUBAT Personel Dairesi Başkan V. T: 0 (312) 410 15 41
F: 0 (312) 418 61 71
mehmet.kubat@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kaan ULUKAN İç Denetim Birimi Başkanı T: 0 (312) 419 16 20
F: 0 (312) 419 16 30
kulukan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Gökhan KANAL Tapu ve Kadastro Genel Müdürü V. T: 0 (312) 413 60 00
F: 0 (312) 413 61 05
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet Turgut DEDEOĞLU İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü T: 0 (312) 508 70 22
F: 0 (312) 311 73 17
mtdedeoglu@ilbank.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
İrfan UZUN Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 419 61 95
F: 0 (312) 287 13 13
irfan.uzun@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yavuz Erdal KAYAPINAR Mekansal Planlama Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 287 13 13
yerdal.kayapinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Osman ÖZTÜRK Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü T: 0 (312) 222 12 34
F: 0 (312) 222 26 61
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kasım KAYIHAN Yapı İşleri Genel Müdür V. T: 0 (312) 480 08 10
F: 0 (312) 479 44 10
kasim.kayihan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mücahit DEMİRTAŞ Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 424 02 72
F: 0 (312) 424 17 62
mucahitd@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Muhammet ECEL Çevre Yönetimi Genel Müdür T: 0 (312) 474 03 37
F: 0 (312) 474 03 35
muhammet.ecel@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Selami MERDİN Mesleki Hizmetler Genel Müdür V. T: 0 (312) 410 78 00
F: 0 (312) 410 78 08
selami.merdin@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Vedad GÜRGEN Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü T: 0 (312) 410 77 02
F: 0 (312) 474 03 59
vgurgen@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet ŞAHKULUBEY Yüksek Fen Kurulu Başkanı T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 284 92 03
mehmet.sahkulubey@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 424 09 98
F: 0 (312) 417 87 19
mehmet.birpinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
M. Mustafa SATILMIŞ Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 419 21 92
mmustafa.satilmis@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet KUBAT Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı V. T: 0 (312) 410 27 00
F: 0 (312) 419 61 92
mehmet.kubat@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri T: 0 (312) 418 64 43
F: 0 (312) 425 12 88
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Dr. Cengiz Taylan BAYKARA Dış İlişkiler Daire Başkanı T: 0 (312) 424 01 35
F: 0 (312) 424 01 37
cengiz.baykara@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Halil Kamil KOCAPINAR Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 418 98 41
F: 0 (312) 424 17 62
hkamil.kocapinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Dr. Bekir TÜZEL Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 286 84 19
bekir.tuzel@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ahmet Sami KULAKLIOĞLU Destek Hizmetleri Daire Başkanı T: 0 (312) 418 43 06
F: 0 (312) 418 72 23
asami.kulaklioglu@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkanı T: 0 (312) 410 14 32
F: 0 (312) 419 61 93
sadi.kizik@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ferruh PARMAKSIZ Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkan V. T: 0 (312) 474 03 50-51
F: 0 (312) 474 03 52
ferruh.parmaksiz@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Doç. Dr. Bayram KESKİN I.Hukuk Müşaviri T: 0 (312) 425 19 32
F: 0 (312) 418 73 86
bayram.keskin@csb.gov.tr