T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

TEŞKİLAT ŞEMASI

Ac-Kapa169 BAKAN - Mehmet ÖZHASEKİ
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet ÖZHASEKİ Bakan T: 0 (312) 410 10 00
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Musab ERGÜNEŞ Özel Kalem Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 418 04 06
musab.ergunes@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet CEYLAN Bakan Yardımcısı T:
F:
mehmet.ceylan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar T: 0 (312) 424 03 27
F: 0 (312) 418 59 79
mustesarlik@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Musa CAN Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı T: 0 (312) 230 14 65
F: 0 (312) 230 11 03
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ahmet SANDAL İç Denetim Birimi Başkanı V. T: 0 (312) 419 16 20
F: 0 (312) 419 16 30
ahmet.sandal@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ahmet KÜÇÜKLER I.Hukuk Müşaviri V. T: 0 (312) 425 19 32
F: 0 (312) 418 73 86
ahmet.kucukler@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Gökhan KANAL Tapu ve Kadastro Genel Müdürü V. T: 0 (312) 413 60 00
F: 0 (312) 413 61 05
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yusuf BÜYÜK İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü T: 0 (312) 508 70 22
F: 0 (312) 311 73 17
ybuyuk@ilbank.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mücahit DEMİRTAŞ Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 424 02 72
F: 0 (312) 424 17 62
mucahitd@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Vedad GÜRGEN Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 474 03 59
vgurgen@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Banu ASLAN CAN Yapı İşleri Genel Müdürü T: 0 (312) 480 08 10
F: 0 (312) 479 44 10
banu.can@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
İsmail Raci BAYER Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkan V. T: 0 (312) 474 03 50-51
F: 0 (312) 474 03 52
iraci.bayer@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 424 09 98
F: 0 (312) 424 17 62
mehmet.birpinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Muhammet ECEL Çevre Yönetimi Genel Müdür T: 0 (312) 474 03 37
F: 0 (312) 474 03 35
muhammet.ecel@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
M. Mustafa SATILMIŞ Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 419 21 92
mmustafa.satilmis@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Dr. Cengiz Taylan BAYKARA Dış İlişkiler Daire Başkanı T: 0 (312) 424 01 35
F: 0 (312) 424 01 37
cengiz.baykara@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Fatma VARANK Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 419 61 95
F: 0 (312) 287 13 13
fatma.varank@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yavuz Erdal KAYAPINAR Mekansal Planlama Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 287 13 13
yerdal.kayapinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet ÖZKAN Yüksek Fen Kurulu Başkanı V. T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 284 92 03
mehmet.ozkan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Murat YILDIZ Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı V. T: 0 (312) 410 27 00
F: 0 (312) 419 61 92
murat.yildiz@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Refik TUZCUOĞLU Müsteşar Yardımcısı T:
F:
refik.tuzcuoglu@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ömer ALAN Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 286 84 19
omer.alan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yasin KALEM Mesleki Hizmetler Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 410 78 08
yasin.kalem@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Evren DİNÇER Personel Dairesi Başkanı T: 0 (312) 410 15 09
F: 0 (312) 418 61 71
evren.dincer@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
İlker UYKAL Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V. T: 0 (312) 418 64 43
F: 0 (312) 425 12 88
ilker.uykal@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Müsteşar Yardımcısı V. T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü T: 0 (312) 222 12 34
F: 0 (312) 222 26 61
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkanı T: 0 (312) 410 14 32
F: 0 (312) 419 61 93
sadi.kizik@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ahmet Sami KULAKLIOĞLU Destek Hizmetleri Daire Başkanı T: 0 (312) 418 43 06
F: 0 (312) 418 72 23
asami.kulaklioglu@csb.gov.tr