T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

TEŞKİLAT ŞEMASI

Ac-Kapa169 BAKAN - Mehmet ÖZHASEKİ
  satir 171 Özel Kalem Müdürü
  satir 1181 Mahalli Çevre Kurulları
  satir 1182 Yüksek Çevre Kurulu
  satir 1183 Çevre ve Şehircilik Şurası
  satir 170 Bakan Yardımcısı - Mehmet CEYLAN
  satir 176 Müsteşar - Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
    satir 1 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
    satir 21 İç Denetim Birimi Başkanlığı
    satir 6 Hukuk Müşavirliği
    satir 89 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
    satir 71 İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
    satir 178 Müsteşar Yardımcısı - Mücahit DEMİRTAŞ
      satir 148 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
      satir 2 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
      satir 115 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı
    satir 181 Müsteşar Yardımcısı - Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
      satir 127 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
      satir 134 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
      satir 32 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    satir 177 Müsteşar Yardımcısı V. - Fatma VARANK
      satir 14 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
      satir 4 Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
      satir 147 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
    satir 1705 Müsteşar Yardımcısı - Refik TUZCUOĞLU
      satir 133 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
      satir 131 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
      satir 9 Personel Dairesi Başkanlığı
      satir 7 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
    satir 1754 Müsteşar Yardımcısı V. - Hayrettin GÜNGÖR
      satir 155 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
      satir 19 Strateji Geliştirme Başkanlığı
      satir 10 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet ÖZHASEKİ Bakan T: 0 (312) 410 10 00
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Musab ERGÜNEŞ Özel Kalem Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 418 04 06
musab.ergunes@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet CEYLAN Bakan Yardımcısı T:
F:
mehmet.ceylan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar T: 0 (312) 424 03 27
F: 0 (312) 418 59 79
mustesarlik@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Musa CAN Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı T: 0 (312) 230 14 65
F: 0 (312) 230 11 03
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kaan ULUKAN İç Denetim Birimi Başkanı T: 0 (312) 419 16 20
F: 0 (312) 419 16 30
kulukan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Veli BÖKE I.Hukuk Müşaviri T: 0 (312) 425 19 32
F: 0 (312) 418 73 86
veli.boke@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Gökhan KANAL Tapu ve Kadastro Genel Müdürü V. T: 0 (312) 413 60 00
F: 0 (312) 413 61 05
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yusuf BÜYÜK İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü T: 0 (312) 508 70 22
F: 0 (312) 311 73 17
ybuyuk@ilbank.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mücahit DEMİRTAŞ Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 424 02 72
F: 0 (312) 424 17 62
mucahitd@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Vedad GÜRGEN Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü T: 0 (312) 410 77 02
F: 0 (312) 474 03 59
vgurgen@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Banu ASLAN CAN Yapı İşleri Genel Müdürü T: 0 (312) 480 08 10
F: 0 (312) 479 44 10
banu.can@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
İsmail Raci BAYER Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkan V. T: 0 (312) 474 03 50-51
F: 0 (312) 474 03 52
iraci.bayer@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Müsteşar Yardımcısı T: 0 (312) 424 09 98
F: 0 (312) 424 17 62
mehmet.birpinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Muhammet ECEL Çevre Yönetimi Genel Müdür T: 0 (312) 474 03 37
F: 0 (312) 474 03 35
muhammet.ecel@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
M. Mustafa SATILMIŞ Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 419 21 92
mmustafa.satilmis@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Dr. Cengiz Taylan BAYKARA Dış İlişkiler Daire Başkanı T: 0 (312) 424 01 35
F: 0 (312) 424 01 37
cengiz.baykara@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Fatma VARANK Müsteşar Yardımcısı V. T: 0 (312) 419 61 95
F: 0 (312) 287 13 13
fatma.varank@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yavuz Erdal KAYAPINAR Mekansal Planlama Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 287 13 13
yerdal.kayapinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet ÖZKAN Yüksek Fen Kurulu Başkanı T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 284 92 03
mehmet.ozkan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehmet KUBAT Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı V. T: 0 (312) 410 27 00
F: 0 (312) 419 61 92
mehmet.kubat@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Refik TUZCUOĞLU Müsteşar Yardımcısı T:
F:
refik.tuzcuoglu@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ömer ALAN Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür V. T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 286 84 19
omer.alan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yasin KALEM Mesleki Hizmetler Genel Müdürü T: 0 (312) 410 10 00
F: 0 (312) 410 78 08
yasin.kalem@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Evren DİNÇER Personel Dairesi Başkanı T: 0 (312) 410 15 08
F: 0 (312) 418 61 71
evren.dincer@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
İlker UYKAL Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri T: 0 (312) 418 64 43
F: 0 (312) 425 12 88
ilker.uykal@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Hayrettin GÜNGÖR Müsteşar Yardımcısı V. T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdür V. T: 0 (312) 222 12 34
F: 0 (312) 222 26 61
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkanı T: 0 (312) 410 14 32
F: 0 (312) 419 61 93
sadi.kizik@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ahmet Sami KULAKLIOĞLU Destek Hizmetleri Daire Başkanı T: 0 (312) 418 43 06
F: 0 (312) 418 72 23
asami.kulaklioglu@csb.gov.tr
 
f