İç İzlemesini Yapan Laboratuvarlarda Numune Alma Akreditasyonu

26.12.2017
Su/atık sudan numune alma faaliyetini, laboratuvarın kendi bünyesinde görevli personeli tarafından yapılamayan ve bu faaliyet kapsamında dışarıya hizmet vermeyip yalnızca kendi iç izlemesini yapmak amacıyla numune alan tesis laboratuvarları ile kanalizasyon sistemine bağlantı ve deşarjların kontrolü görevini yürüten belediyelere ait laboratuvarlarda, Bakanlıkça yetki verilirken, numune alma kapsamında akreditasyon şartı aranmayacaktır.

Bu durumda; Numune Alma Personelinin, Bakanlığımız tarafından su/atık sudan numune alma eğitimlerine katılarak sertifikalandırılmış ve bağlı olduğu ilgili birimin organizasyon şemasında gösterilmiş olması; numune alma faaliyetiyle ilgili doküman ve kayıtların düzenli olarak tutulması ve Bakanlığımız tarafından yapılan denetimlerde Numune Alma Personelinin Yerinde İncelenmesi”, bu kapsamda istenilen bilgi ve kayıtların denetim komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.