EMİSYON-İMİSYON ÖLÇÜMLERİ RAPORLAMA PERSONELLERİ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ HAKKINDA LABORATUVARLARIN GÖRÜŞÜNÜN BİLDİRİLMESİ

26.12.2017
Emisyon ve İmisyon Ölçümleri ile ilgili raporlama yapacak personellere verilecek eğitim hakkında:

“Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarının; emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin Raporlama Personellerine yönelik olarak, 2018 yılı şubat ayında mevzuat, standart, ölçüm yöntemleri, hesaplamalar ve raporlama hususlarını içeren eğitim yapılması planlanmaktadır. Bu eğitimin gerçekleştirilmesinin ardından raporlama personelleri için sertifika zorunluluğu getirilecektir.
Eğitim sonrasında uygulamada bütünlüğün sağlanması adına, eğitim programı oluşturulurken, yetkili çevre laboratuvarlarının konunun paydaşı olarak eğitim programına alınmasını talep ettikleri görüş ve önerilerini, uygulamada yaşadıkları problemleri, İllerde yapılan farklı uygulamaları bildirmeleri önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda söz konusu eğitim ile ilgili görüş ve önerilerinizin 05.01.2018 tarihine kadar hemre.gunes@csb.gov.tr elektronik posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.