Yetkili Çevre Laboratuvarlarının Dikkatine

25.12.2017

DUYURU

Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan TS EN 13284-1 Metodunun EK-G başlığı 3 üncü maddesinde örnekleme süresinin tartım belirsizliği kullanılarak hesaplanması kapsamında uygulamanın nasıl yapılacağına dair sorunların yaşandığı anlaşılmaktadır.

1. TS EN 13284-1 metodu kullanılarak yapılan partikül madde ölçümlerinde örneklenmesi gereken en düşük hacim, mg olarak hesaplanmış tartım belirsizliğinin 20 katının, ölçümü yapılan bacanın mevzuattaki mg/m³ cinsinden verilmiş sınır değere bölünmesiyle hesaplanır.
2. MID 13284-1 Metodunda, tartım belirsizliğinin, örnekleme süresinin tespitinde kullanılması için bir örnek verilmiş olup, bu örnekte, tartım belirsizliği 0,4 mg ve sınır değer ise, 10 mg/m3 kabul edilerek örneklenmesi gereken en düşük hacim, 800 Litre olarak hesaplanmıştır.
3. Laboratuvarların tartım belirsizliğinin daha düşük olması ve ölçümü yapılan bacanın mevzuatımızda yer alan sınır değerinin daha yüksek olması durumunda örneklenmesi gereken en düşük gaz hacmi daha düşük olarak hesaplanacaktır.
4. Bakanlığımız tarafından yetki verilen laboratuvarların tartım belirsizliğini doğru olarak hesaplamaları, söz konusu örneklenmesi gereken en düşük hacmin hesaplanması için büyük öneme sahiptir. Bu husus ise, Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar denetimlerinde değerlendirilecek bir husustur.
5. Bu amaçla, bacada gravimetrik olarak toz ölçümü yapan tüm laboratuvarların tartım belirsizlik hesaplamalarını ve buna esas olacak terazi kalibrasyon sertifikalarını ve hesaplamada kullanılan tüm bileşenlere ait bilgileri dosya halinde 20 Ocak 2018 tarihine kadar, Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
6. 3. ve 4. Maddede ifade edilen incelemeler, Bakanlığımız tarafından yapılarak, tartım belirsizliğini eksik ya da hatalı hesaplayan laboratuvarlardan gerekli düzeltici faaliyetler istenecektir. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar, ölçüm raporların, “ Örneklenen hacmin en az 800 Litre olması gereklidir” gerekçesi ile iade edilmesi Bakanlığımız tarafından uygun görülmemektedir.


Bu doğrultuda, raporlarda bu husus incelenirken, laboratuvarın beyan ettiği tartım belirsizliği ve ölçümü yapılan bacanın sınır değeri dikkate alınarak, örneklenmesi gereken asgari numune hacminin hesaplanması şartının aranması gerekmektedir.