Şube Görev Tanımları

AKD-GT-101 Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Şubesi Görev Tanımı

BID-GT-102 Bilgi Tek.İnsan Kay. Destek Hiz. Şubesi Görev Tanımı

CED-GT-103 Çevre Etkileri Değerlendirme Şubesi Görev Tanımı

CI-GT-104 Çevre İzinleri Şubesi Görev Tanımı

CYD-GT-105 Çevre Yönetim Denetim Şubesi Görev Tanımı

IMP-GT-106 İmar Planlama Şubesi Görev Tanımı

KOOP-GT-107 Kooperatifler Şubesi Görev Tanımı

PRO-GT-108 Proje Şubesi Görev Tanımı

TVK-GT-109 Tabiat Varlıkları Koruma Şubesi Görev Tanımı

YD-GT-110 Yapı Denetim Şubesi Görev Tanımı

YM-GT-111 Yapı Malzemeleri Şubesi Görev Tanımı

YP-GT-112 Yapım Şube Görev Tanımı