Eylem Planları

2016 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

⇒ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Eylem Planı