Çevre Yönetim ve Denetimi Şube Müdürlüğü

ÇYD-SR-01 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANIN ONAY SÜRECİ

ÇYD-SR-02 TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİNİN VERİLMESİ SÜRECİ

ÇYD-SR-03 BİRLEŞİK ÇEVRE DENETİMİ SÜRECİ
 
ÇYD-SR-04 ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJE ONAYI SÜRECİ
 
ÇYD-SR-05 ÖZEL ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARINA İZİN VERİLMESİ SÜRECİ
 
ÇYD-SR-06 ATIK TAŞIMA LİSANSI VERİLMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞI
 
ÇYD-SR-07 TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ