Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü

TVK-İ-01  DOĞAL SİT ALANLARINDAKİ TESCİLSİZ TAŞINMAZLARIN BASİT ONARIM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİ

TVK-İ-02 KORUNAN ALANLARA İLİŞKİN BAKANLIK MAKAMINCA ONAYLANAN İMAR PLANLARININ ASKI İŞLEMLERİ

TVK-İ-03 HAZİNE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI MÜLKİYETİNDE BULUNAN  KORUNMASI GEREKLİ TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ, HİBE, KİRALAMA, TAHSİS, İRTİFAK HAKKI GİBİ TALEPLERİN İNCELENMESİ İŞLEMİ
 
TVK-İ-04 TVK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÜRÜTTÜĞÜ "SU KALİTESİ İZLEME" PROJESİNİN TAKİP EDİLMESİ İŞLEMİ
 
TVK-İ-05 BAKANLIK MAKAMI OLURU İLE DOĞAL SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLEN ALANIN İLANINA YÖNELİK İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ İŞLEMİ
 
TVK-İ-06 ÖÇK BÖLGELERİ VE DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN TVK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İLE TÜR-HABİTAT İZLEME PROJELERİNİN KONTROL, HAKEDİŞ VE KABUL İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İŞLEMİ

TVK-İ-07 TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDEKİ ECRİMİSİL İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME İŞLEMİ