Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü

TVK-SR-01 DOĞAL SİT ALANI VE TABİAT VARLIKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN İNCELENMESİ SÜRECİ

 
TVK-SR-02 DOĞAL SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN TVKBK'YA SUNULMASI SÜRECİ
 
 
TVK-SR-03 KORUNAN ALANLARA İLİŞKİN İMAR PLANI TEKLİFLERİNİN İNCELENMESİ SÜRECİ
 
 
TVK-SR-04 ÖÇK BÖLGELERİNDE MİMARİ VE PEYZAJ PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ