Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürlüğü

CED-SR-01 ÇED YÖNETMELİĞİ EK-2 LİSTESİNDE YER ALAN FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ

CED-SR-02 ÇED YÖNETMELİĞİ EK-1 LİSTESİNDE YER ALAN FAALİYETLERE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN İŞLEM SÜRECİ
 
CED-SR-03 FAALİYETİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 
CED-SR-04 PROJE SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ