Listeler

KYS-LS-101 Dış Kaynaklı Doküman Listesi

KYS-LS-102 Üst Yönetim İç Tetkik Soru Listesi

KYS-LS-103 Şubeler İç Tetkik Soru Listesi

KYS-LS-104 Onaylı Tedarikçi Listesi

KYS-LS-105 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Listesi

KYS-LS-106 Uygun Olmayan Hizmet Takip Listesi

KYS-LS-107 Görev Dağılımı Listesi

KYS-LS-108 Güncel Doküman Listesi