Formlar

 KYS-FRM-101 Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporu

KYS-FRM-102 İç Tetkik Rapor Formu

KYS-FRM-103 İç Tetkik Katılım Formu

KYS-FRM-104 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu

KYS-FRM-105 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrol Formu

KYS-FRM-106 Tedarikçi Değerlendirme Formu

KYS-FRM-107 YGG Toplantı Tutanak Formu

KYS-FRM-108 Eğitim Katılım Formu

KYS-FRM-109 Eğitimen ve Eğitim Değerlendirme Formu

KYS-FRM-110 Dilek ve Öneri Formu

KYS-FRM-111 Arşiv Evrak Teslim Formu

KYS-FRM-112 Arşiv Evrak Talep Formu

KYS-FRM-113 Personel Anket Formu

KYS-FRM-114 Rev. 01 18.10.2017 Hizmet Alan Anket Formu

KYS-FRM-115 Hizmet Alan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Formu

KYS-FRM-116 Çalışan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Formu

KYS-FRM-117 Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantı Tutanak Formu

KYS-FRM-118 Hasssas Görev Tespit Formu

KYS-FRM-119 Hassas Görev Envanteri Formu

KYS-FRM-120 İşlevsel Teşkilat Şeması Formu

KYS-FRM-121 Görev Teslim Raporu Formu

KYS-FRM-122 Rapor Tespit Tablosu Formu

KYS-FRM-123 Yetki Devri formu