Talimatlar

KYS-TL-101 Çalışan Memnuniyet Değerlendirme Talimatı

KYS-TL-102 İstatistik Teknikleri Uygulama Talimatı

KYS-TL-103 Hizmet Alan Memnuniyet Değerlendirme Talimatı

KYS-TL-104 Kalibrasyon Talimatı

KYS-TL-105 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı 

KYS-TL-106 Görev Teslim Raporu Talimatı

KYS-TL-107 Rapor Tespit Talimatı

KYS-TL-108 Bakım Talimatı