Prosedürler

KYS-PR-101 Rev.01 16.11.2016 Doküman Kontrol Prosedürü

KYS-PR-102 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

KYS-PR-103 İç Tetkik Prosedürü

KYS-PR-104 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

KYS-PR-105 Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü

KYS-PR-106 Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Prosedürü

KYS-PR-107 Hassas Görev Tespit Prosedürü