// header("location:" . $sayfa);

 KYS-PR-103 İç Tetkik Prosedürü

 KYS-PR-106 Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

 KYS-FRM-104 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu

 KYS-PL-101 İç Tetkik Planı

 KYS-FRM-102 İç Tetkik Rapor Formu

 KYS-FRM-103 İç Tetkik Katılım Formu

 KYS-LS-102 Üst Yönetim İç Tetkik Soru Listesi

 KYS-LS-103 Şubeler İç Tetkik Soru Listesi

 İÇ TETKİK SUNUMU