İÇ TETKİK DOKÜMANLARI 2017

22.03.2017

 KYS-PR-103 İç Tetkik Prosedürü

KYS-PR-106 Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
 
 KYS-FRM-104 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu

 KYS-PL-101 İç Tetkik Planı
 
 KYS-FRM-102 İç Tetkik Rapor Formu
 
 KYS-FRM-103 İç Tetkik Katılım Formu
 
 KYS-LS-102 Üst Yönetim İç Tetkik Soru Listesi

 KYS-LS-103 Şubeler İç Tetkik Soru Listesi
 
 İÇ TETKİK SUNUMU