KENTLEŞME ŞURASI 2009

Sonuç Bildirgesi

Genel Kurul Kitabı

Komisyon Raporları (Tüm)

·         Mekansal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma Komisyon Kitabı

·         Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyon Kitabı

·         Kentsel Dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları Komisyon Kitabı

·         Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Kitabı

·         Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve kentsel Tasarım Komisyon Kitabı

·         İklim Değişikliği, Ekoloik Denge, Enerji verimliliği ve Kentleşme Komisyon Kitabı

·         Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar Komisyon Kitabı

·         Bölgesel Eşitsizlik, Yerel kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler Komisyon Kitabı

·         Kentlilik Bilinci, Meslek Etiği, Kültür ve Eğitim Komisyon Kitabı

·         Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim Komisyon Kitabı