Türkiye ve Diğer Ülkelerin Sera Gazı Emisyonlarının Karşılaştırılması

Kişi Başı Emisyon Miktarı (AKAKDO Hariç, tCO2/kişi)

Kaynak 1 : http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
Kaynak 2: http://stats.oecd.org/
Kaynak 3: http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/countries?display=default
 
Emisyon Miktarı, Ülke (Mton CO2 eq, AKAKDO hariç)
Kaynak: http://stats.oecd.org/
 

2011 Yılı Ülkelerin Sera Gazı Emisyonlarının Karşılaştırması
 
 
Kaynak: http://www.climaloop.com/