Müzakerelerde Tükiye'nin Konumuna İlişkin Alınan Kararlar