Bakan Sarı, Paris İklim Konferansında Makedonya ile İkili Temaslarda Bulundu

Bakan Sarı, Paris İklim Konferansında Makedonya ile İkili Temaslarda Bulundu

08.12.2015

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Makedonya Çevre ve Planlama Bakanı Nurhan Izaırı ile görüştü.

Görüşmeye Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Dışişleri Bakanlığından Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ergun Ulueren de katılım sağladı.

Bakan Sarı Türkiye’nin Makedonya'yı anayasal ismi ve ulusal kimliğiyle tanıyan ve Üsküp’e büyükelçi gönderen ilk ülke olduğunu, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından Makedonya’da gerçekleştirilen projelerin kapasite artırımı ve bölgesel kalkınma amaçlarına hizmet ettiğini ifade etti. 

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında ise Bakan Sarı, Türkiye’nin Paris’te anlaşmaya varılmasını beklediğini, Türkiye’nin kapsayıcı, adil ve dinamik bir anlaşmaya varılması için sonuna kadar yapıcı ve esnek tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Sarı ayrıca, farklılaşmanın yeni iklim rejiminde oldukça elzem olduğunu, bu nedenle Sözleşmenin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar" ilkesinin muhafaza edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, bununla birlikte, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede 2030 yol haritasını hazırladığını, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %21’e kadar artıştan azaltmayı taahhüt ettiğini ifade etti.

Makedonya Çevre ve Planlama Bakanı Nurhan Izaırı ise TİKA yardımları için Türkiye’ye teşekkür etti.

Nurhan Izaırı, 2009 yılında iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığı, bunun iki ülkenin hem çevre alanında hem de yeni anlaşmada beklentilerinin karşılanması konusunda ortak hareket etmesi için fırsat oluşturabileceği dile getirildi.

Nurhan Izaırı ayrıca, küresel emisyonlara neredeyse hiç katkısı olmayan Makedonya’nın da iklim değişikliği ile mücadele için finans desteğine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Görüşme, İklim Sözleşmesinde benzer konumları olan iki ülkenin de çıkarlarını koruyan bir anlaşma çıkması konusunda müzakereci heyetlerin işbirliği içinde hareket etmesinde fayda bulunduğunun vurgulanması ve karşılıklı iyi niyet dilekleri ile son buldu.