İZLEME PLANI KILAVUZU ve YILLIK EMİSYON RAPORLAMA KILAVUZU

17.11.2015

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamına giren, sera gazı emisyonlarını şeffaf ve doğrulanabilecek bir şekilde izleme ve raporlama yükümlülüğü olan tesislerin faydalanması için İZLEME PLANI KILAVUZU ve YILLIK EMİSYON RAPORLAMA KILAVUZU hazırlanmıştır.