-Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 -Halka hizmet bilinci
 -Hizmet standartlarına uyma
 -Amaç ve misyona bağlılık
 -Dürüstlük ve tarafsızlık
 -Saygınlık ve güven
 -Nezaket ve saygı
 -Yetkili makamlara bildirim
 -Çıkar çatışmasından kaçınma
 -Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 -Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 -Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 -Savurganlıktan kaçınma
 -Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 -Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 -Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 -Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 -Mal bildiriminde bulunma
  • AÇIKLAMALARLA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ