NUMUNE ALMA/EMİSYON-İMİSYON ÖLÇÜMÜ EĞİTİMLERİ 12-19 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA DÜZENLENECEK

NUMUNE ALMA/EMİSYON-İMİSYON ÖLÇÜMÜ EĞİTİMLERİ 12-19 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA DÜZENLENECEK

19.09.2017

Genel Müdürlüğümüz Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl çevre sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamuya ait laboratuvar personeli için düzenlenen “Numune Alma Eğitimleri” 12-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Teorik ve uygulama içerikli olan eğitim sonunda sınava tabi tutulan katılımcılardan başarılı olanlar 5 yıl süre ile geçerli olan “Numune Alma Kimliği” ile” Numune Alma Yetki Belgesi ” almaya hak kazanacaktır. Ayrıca Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimine katılıp başarılı olan katılımcılara da “Emisyon-İmisyon Ölçümü Sertifikası” verilecektir.

Söz konusu eğitimlere ilişkin müracaatlar, http://www.tucev.org/ adresinden yapılmaktadır.


Eğitim konuları ve tarihleri aşağıda yer almaktadır;
 
Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi

                   12-16 Kasım  2017
Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi   12-16 Kasım 2017
Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi   16-19 Kasım 2017