Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular
18 Temmuz 2017

23.01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyona başvuruların yapılmasına ilişkin hususlar, 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükrerrer sayılı gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu çalışmasına ilişkin usul ve esaslarda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih ise Başbakanlık tarafından 17/07/2017 olarak ilan edilmiştir. Bakanlığımız Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başvuruları Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. Bakanlık merkez binası zemin kat 218 nolu odada yapılacaktır.