"Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi" Projesi Çalıştayı
23 Ekim 2017

Müsteşarımız Prof. Dr. Sn. Mustafa ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla yapıldı.

20.10.2017

Sağlıklı ve yaşanılabilir kentler oluşturabilmek ve "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yürütülen çalışmalara yönelik planlama usul ve esaslarının belirlenmesi amacı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkeleri ve Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi"sine ilişkin çalışmalar Bakanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 22/05/2017 tarihinde imzalanan protokol ile başlamıştır.

Türkiye’de 2012 yılından bu yana 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında esas amaç kentleri afetlere karşı dirençli hale getirmek olsa da, bir yandan da kent dokularının bu süreçte yenilendiği görülmektedir. Bu yenileme sürecinde kentlerimizin daha sağlıklı, yaşanabilir ve insan ölçeğinde olmasını temin etmek ve kentsel dönüşüm eylemini, sosyal ve mekânsal bütünlüğü tanımlayan “mahalle”ler olarak ele almak, kentsel dönüşüm uygulamalarının daha nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek belirli planlama ilkelerini ortaya koymak ve bu ilkelere bağlı tanımlayıcı kriterler geliştirilmesi için böyle bir proje yürütülmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.
Bu kapsamda, projeden en temel beklentimiz, kentsel dönüşüm uygulamaları için belirli planlama ilkeleri ve normlarını geliştirmek ve kentsel dönüşüm uygulamaları için tüm Türkiye’de belirli bir kalite/nitelik standardını ortaya koymaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında artık, doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, insan ölçeğinde mekân tasarımı, sosyal doku hassasiyetleri, iklime uyum, yöreye özgü tasarım ve mimari ve sürdürülebilir ulaşımı temin etmek gibi hedefler ön planda tutulacaktır. Tüm bunları sağlamak için belirli konularda gerekli bulunması halinde mevzuat düzenlemelerine gidilecektir.