// header("location:" . $sayfa);


TOKAT ili NİKSAR, ilçesi Kültür Mahallesi (469 numaralı ada, 79 ve 83 numaralı parsel) mevkiindeki T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafıdan yapılması planlanan Kültür Mahallesi 4. Etap Toplu Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi projesi ile ilgili olarak TOKAT Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları