// header("location:" . $sayfa);

Mehmet CEYHAN

 İl Çevre ve Şehircilik Müdürü

20.12.1964 Yozgat doğumlu Çevre Yüksek Mühendisi Mehmet CEYHAN, sırasıyla Yozgat İli Çevre Koruma Vakfı, İSKİ Şebekeler Daire Başkanlığı, ASYA Atıksu Arıtma Tesisleri Müdürlüğü, Marmara ve Haliç Denetim Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı ve İzmir Çevre ve Orman İl Müdür Yardımcılığı, Tekirdağ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13.10.2011 tarih ve 16365 sayılı Bakanlık oluru ile atanarak Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapmaktadır. 04.06.2013 tahine kadar Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak çalışmıştır

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çevre Mühendisliği

19 Mayıs Üniversitesi / SAMSUN

1990

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Gebze Yüksek Teknoloji Enst.

1999

 

MESLEKİ DURUMU

İdari Görevler

 

Görev Yeri

Görev Ünvanı

Yıl

Yozgat Çevre Koruma Vakfı

Çevre Vakfı Müdürü

1991

İSKİ Şebekeler Daire Başkanlığı

Pendik Şebeke Şefi

1994

ASYA Atıksu Arıtma Tesisleri

Paşaköy İleri Atıksu Arıtma Tesisi Şefi

1999

ASYA Atıksu Arıtma Tesisleri

Tesis Müdürü

2000

Marmara ve Haliç Denetim Müdürlüğü

Müdür

2003

Yozgat Belediye Başkanlığı

Belediye Başkan Yardımcısı

2004

İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İl Müdür Yardımcısı

2007

Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

İl Çevre ve Orman Müdürü

İl Çevre ve Şehircilik Müdürü

2008

2011

 

 

 

YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

· Ömerli Barajına akan dereler ve bunu baraj üzerine etkisi konulu yüksek lisans.

· Tübitakla ortak doğal arıtma araştırma çalışması

· Atıksu Arıtma Tesisleri ve işletilmesiyle alakalı 3 adet bildiri.  (İ.T.Ü, Y.T.Ü ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ç.M.O ortak seminerinde)

· Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu arıtma Tesisi devreye alınması.

· Yozgat Biyolojik Arıtma Tesisi devreye alınması.

· Yozgat Katı Atık düzeni depolama tesisi projesi.

 

ALDIĞI SEMİNERLER

· Hastane Katı Atıklarının Zararsız bir şekilde bertarafı.(Yozgat Çevre Koruma Vakfı)(1992)

· Gebze İleri teknoloji Enstitüsünde seminer.(1998)

· Almanya’nın Berlin Şehrinde Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi ile ilgili eğitim. (1999)

· Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve işletilmesi konusunda eğitim. (İTÜ) (2000)

· Küçük Atıksu Arıtma Tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili eğitim. (2002)

· Türkiye-Hollanda İçmesuyu ve Atıksu konusunda teknik ve işletme problemleri, çözüm ve önerileri semineri. (23-24 Haziran 2003 İsanbul) 

· Arıtma ve Arıtma teknolojileri, temiz sudaki yeni gelişmelerle ilgili çok  seminer ve konferans. (2000-2008)

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları