YİBF Fesih İşlemleri

 İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış veya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapı için Fesih İşlemi için müracaat evrakları:
 
Dilekçe
İlgili idaresince düzenlenmiş, inşaat durum bilgi yazısı
Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname
Dağıtım;
Karşı taraf, (Mal Sahibi / Yapı Denetim)
İlgili İdaresi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.
 
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları