// header("location:" . $sayfa);


SİVAS il GÜRÜN, ilce Kürkçü, Koyunlu, Böğrüdelik, Yılanhöyük, Yenibektaşlı, Çiçekyurt Köyleri mevkiinde Pelit Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan PELİT RES (80 MWe/80MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler SİVAS Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları