// header("location:" . $sayfa);


SİVAS ili YILDIZELI, ilçesi Davulalan Köyü mevkiindeki MADEN TETKİK ve ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafıdan yapılması planlanan Doğu Anadolu Başören-Sofular-Kuluncak Ve Malatya Bölgelerinde Nadir Toprak Element Aramaları Ve Türkiye'deki Bazı Bor Yataklarında Lityum Aramaları (Türkiye-G.Kore Ortak Projesi) Davulalan (Sivas-Yıldızeli) Ar:201700036 (Er: 3351100) Ruhsat Numaralı IV. Grup Maden Arama Projesi projesi ile ilgili olarak SİVAS Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları