ASKIYA ALMA TUTANAĞI

15.12.2017

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca meri imar planında “Sağlık Tesisi Alanı” kullanımında kalan Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Şarkpınar Mahallesi 58 ada 3 parselin E:1.50, Yençok:21.50 m. Yapılaşma koşullarında “Konut+Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” olarak ayrılmasına yönelik olarak TOKİ Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ğ) hükümleri uyarınca re’sen onaylanmış olup, 15.12.2017 tarihinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İlan Panosu (1. Kat) yerinde ve İl Müdürlüğümüz internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları