ASKIYA ALMA TUTANAĞI

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

21.03.2017

 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.03.2017 tarih ve 4673 sayılı olur'u ile onaylanan: Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan 1958 ada 6 no'lu parseli kapsayan İmar uygulaması, 3194 sayılı İmar kanununun 19.maddesine istinaden 21.03.2017 tarihinde ''Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Hizmet Binası'' ilan panosunda 30(otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları