ASKIYA ALMA TUTANAĞI

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

06.03.2017

 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 06.02.2017 tarih ve 2247 sayılı Olur’u ile onaylanan; Şanlıurfa İli,  Viranşehir İlçesi, Eyyüpnebi Mahallesinde bulunan 130/3, 131/1, 132/1 no’lu parselleri kapsayan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine istinaden 07.03.2017 tarihinde “Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası” ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları