Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevleri

- 4708 Sayılı Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir.

- Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları aracılığı ile

  Proje denetimi safhasında,  Yapı ruhsatı alınması safhasında, Yapım safhasında denetim görevlerini sürdürürler.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları