SAKARYA ili PAMUKOVA,  ilcesi Pamukova Köyü, Paşa Deresi Mevkii, G24D23C Pafta, 9627 Parsel, Tapulu Alan:20.687,34 m2 Kapalı Alan:6455 m2 mevkiinde ÇED OLUMLU

SAKARYA ili PAMUKOVA, ilcesi Pamukova Köyü, Paşa Deresi Mevkii, G24D23C Pafta, 9627 Parsel, Tapulu Alan:20.687,34 m2 Kapalı Alan:6455 m2 mevkiinde ÇED OLUMLU

09.01.2018


SAKARYA ili PAMUKOVA, ilcesi Pamukova Köyü, Paşa Deresi Mevkii, G24D23C Pafta, 9627 Parsel, Tapulu Alan:20.687,34 m2 Kapalı Alan:6455 m2 mevkiindeki Biosun Pamukova Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Katı Atık Yönetimi Entegre Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; SAKARYA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de SAKARYA Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları