ONAYLANAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

 

      01.12.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ONAYLANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

 

 

1-     Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Karavezir Mahallesi, Gölyeri Mevkii, 38.34.IV pafta,302 ada, 12 parsele ait mevzi imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 30.11.2011 tarih ve 2311 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

2-     Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Karayazı Mevkii, K.33.d.10.b.3.d- K.33.d.10.b.3.c- K.33.d.10.c.2.a pafta, Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesine ait revize imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 30.11.2011 tarih ve 2311 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

3-     Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, Uzundölek Mevkii, K.33.d.18.c pafta, 125 ada, 64, 66,69,70 ve 71 parsele ait mevzi imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 30.11.2011 tarih ve 2311 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

4-     Nevşehir İli, merkez İlçesi, İbrahimpaşa mahallesi, Karataş Mevkii, 22 pafta, 360 ada, 217 parsele ait imar plan tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 27.12.2011 tarih ve 3012 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

5-     Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, Mezararkası Mevkii, K.33.d.15.a.1.d pafta, Gülşehir yolu doğusuna ait imar plan revizyonuna esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 27.12.2011 tarih ve 3012 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

6-     Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Esentepe Mahallesi, Taşlıbel Mevkii, 20.N.1 pafta, 2772 adaya ait imar plan tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 27.12.2011 tarih ve 3012 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

7-     Nevşehir İli, Merkez İlçesi,Kaymaklı Kasabası, Derinkuyu Yolu Çevresine ait revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 03.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.

8-     Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni 2. Mıntıka mahallesi, K.33.d.15.b.1.b (21.M.2- İMAR) pafta, 574 ada, 104 parsele ait tadilat imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 14.02.2012 tarih ve 1835 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

9-     Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, K33d10d4c, K33d10d4d, K33d14b2b, K33d14b2c, K33d15a1b ve K33d15a1d pafta, Gülşehir yolu doğusuna ait tadilat ilave imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu 14.02.2012 tarih ve 1835 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

10-  Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Altunsu Mahallesi, J.33.c.03.d.4.a pafta, 919 ada, 1 parsele ait tadilat imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 14.03.2012 tarih ve 2802 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

11-  Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Alaaddin Mahallesi, K.33:b.21.d.4.a ve K.33.b.21.d.4.d pafta, 214 ada, 18 ve 30 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 25.06.2012 tarih ve 4868 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

12-  Nevşehir ili, Merkez İlçesi, 2000 Evler Mahallesi, 589 ada, 23, 24, 25, 47 ve 79 No.lu parsellere ait imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu  29.06.2012 tarih ve 5063 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

13-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, K.33.d.10.d.1.b pafta, 3070 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 12.07.2012 tarih ve 5173 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

14-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, K.33.d.09.b.3.a, K.33.d.09.b.3.d, K.33.d.09.b.4.b, K.33.d.09.b.4.c pafta, 3578, 3582, 3586, 3587 ve 3588 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 06.08.2012 tarih ve 5873 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

15-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz köyünde K.33.d.18.c.1.c pafta, 105 ada, 52 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 06.08.2012 tarih ve 5872 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

16-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka Mahallesi, K.33.d.10.b.4.c ve K.33.d.10.c.1.b pafta, 52 adaya ait imar plan tadilatına esas  jeolojik-jeoteknik etüt raporu 06.08.2012 tarih ve 7157 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

17-  Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Belbarak Köyü, J.33.d.24.c.3.c-J33.d.25.d.4.d pafta, 104 ada, 109 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 04.10.2012 tarih ve 7156 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

18-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Esentepe Mahallesi, K.33.d.15.b.3.a pafta, 2768 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu  04.10.2012 tarih ve 7156 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

19-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, K.33.d.14.b.3.c pafta, 3113, 3114 ve 3115 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 19.11.2012 tarih ve 7157 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

20-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka Mahallesi, K.33.d.15.b.1.c pafta, 1716 ve 2656 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 19.11.2012 tarih ve 7157 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

21-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K.33.d.14.c.3 pafta, 2107 ve 2108 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 19.11.2012 tarih ve 7157 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

22-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, K.33.d.09.b.4.b, K.33.d.10.d.1.a, K.33.d.10.a.4.d, K.33.d.10.a.4.c ve K.33.d.10.d.1.b pafta, 7969, 7975, 5721, 5722, 8290, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221 ve 7948 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 19.11.2012 tarih ve 7157 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

23-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Kasabası, L.33.b.01.a.2.d pafta, 4290 ve 5554 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.12.2012 tarih ve 97 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

24-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, K33d18d2c, K33d18d3b, K33d18c4a pafta, 102 ada, 229 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.12.2012 tarih ve 97 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

25-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, K.33.d.15.b.1 pafta, 5141 ve 5142 parsellere ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.12.2012 tarih ve 97 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

26-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka Mahallesi, K.33.d.15.b.1 pafta, 1885 ada, 7 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.12.2012 tarih ve 97 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

27-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, K33c11c4a, K33c11c4b pafta, 4208, 4209, 4265, 4266 ve 15183 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.12.2012 tarih ve 97 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

28-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sulusaray Kasabası, K33.a.25.d.4.d pafta, Cemel 3 Hes projesine ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 08.01.2013 tarih ve 233 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

29-  Nevşehir İli, Avanos İlçesi, K.33.c.02.a.4.c,K.33.c.02.a.3.d,K.33.c.02.d.1.b,K.33.c.02.d.2.a ve K.33.c.01.a.1.a pafta, Cemel 1 ve Cemel 2 Hes projesine ait  mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik  etüt raporu 08.01.2013 tarih ve 233 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

30-   Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Sığırlı Köyü, Bucak Mevki, K.32.b.19.c.2.a pafta, 1417 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 14.01.2013 tarih ve 850 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

31-  Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Uluada Mevkii, K.33.c.02.a.4.c-K.33.c.02.a.3.d pafta, 397 ada, 1 ve 2 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 14.01.2013 tarih ve 850 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

32-  Nevşehir İli, Merkez İlçe, Çat Kasabası, K.33.d.09.b.1.a-K.33.d.09.b.1.b pafta, 4708, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4822, 4823, 4826, 4829, 4830, 4831, 4832, 4834, 4918, 4919 ve 9971 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 14.01.2013 tarih ve 850 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

33-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni III. Mıntıka Mahalle, K33. C.06.d.4 pafta 3143 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.01.2013 tarih ve 850 sayılı yaazımız ile onaylanmıştır.

34-  Nevşehir İli, Merkez İlçe, Göreme Kasabası, K.33.c.07.c.4.d-K.33.c.07.c.4.c-K.33.c.12.b.1.b ve K.33.c.12.b.1.a paftalara ait revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 11.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

35-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, K.33.d.19.d.1-K.33.d.19.d.2-K.33.d.19.d.3 ve K.33.d.19.c.1 pafta Oto Galericiler Bölgesine ait revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 11.02.2013 tarih ve 2210 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

36-  Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü, K.33.d.19.a.4.c pafta, 110 ada, 243 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 08.03.2013 tarih ve 2210 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

37-  Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Yukarı Mahalle, Acıgöl Başı Mevki, K.33.d.16.c.4.c pafta, 604 ada, 2 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 08.03.2013 tarih ve 2210 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

38-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, K.33.d.18.c.1.c-K.33.d.18.c.2.d pafta, 105-125 ada, 130-106 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 08.03.2013 tarih ve 2210 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

39-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, K.33.d.09.b.2.d-K.33.d.09.b.3.a pafta, 3532 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 25.03.2013 tarih ve 2010 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

40-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çat Kasabası, K.33.d.09.a3.d-K.33.d.09.a.4.c-K.33.d.09.d.1.a-K.33.d.09.d.1.b ve K.33.d.09.d.2.a paftalara ait revize ve ilave imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 26.03.2013 tarih ve 2210 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

41-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Güvercinlik Köyü, K.33.d.25.b.2.a pafta, 1087 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 02.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.

42-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, K.33.d.15.c.1-K.33.d.15.d.2 ve K.33.d.15.d.3 pafta, Kadirak dere civarına ait revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 02.05.2013 tarih ve 2210 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

43-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka Mahallesi, K.33.d.15.b.4 pafta, 1700 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 02.05.2013 tarih ve 2210 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

44-  Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Buruncuk Mahallesi, Kefeklik Mevki, J.33.c.03.d.II.d pafta, 634 ada, 1 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 13.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.

45-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka Mahallesi, K.33.d.15.d.1 pafta, 2812 ada, 1-2 parsel ve 2811 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parsellere ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 16.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.

46-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Güvercinlik Köyü, K.33.D.25.B.2B pafta, 1976 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 28.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.

47-  Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Suvermez yolu mevki, 30.L.4.a pafta, 54 ada, 249 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 29.05.2013 tarih ve 4541 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

48-  Nevşehir İli, Mekez İlçesi, Güvercinlik Köyü, Akkaya Mevki, K.33.c.21.a.1.a pafta, 1975 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 09.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.

49-  Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Çayır Mahallesi, Yenidünya Mevki, 30.M.4.c pafta, 26 ada, 13 ve 30 parsellere ait ilave imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 09.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.

50-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, Kepez mevki, K.33.d.09.d.2.d pafta, 7144 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 30.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.

51-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz köyü, K.33.d.18.c pafta, 105 ada, 131 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.

52-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, K.33.d.10.d.1.d pafta, 8867 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 05.08.2013 tarih ve 4541 sayılı yazımız ile onaylanmıştır.

53-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, K.33.d.14.c.2 pafta, Cevher Dudayev Mahalle Park Alanına ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 06.08.2013 tarihinde onaylanmıştır.

54-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, İbrahimpaşa I. Mıntıka Mahallesi, K.33.d.14.c.2 pafta, 2997 ada, 2 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 17.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

55-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Camicedit I. Mıntıka Mahallesi, Edirek Mevkiinde, K33.d.15.b.3.a-K33.d.15.b.3.d pafta, 1768 ada, 3 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 24.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

56-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni III. Mıntıka Mahalle, K33.d.10.c.2-K33.c.06.d.1 pafta, 659 ada, 1-2-3-4-5-6-25-26 ve 101 parsellere ait imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 04.10.2013 tarihinde onaylanmıştır.

57-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, K33.d.18.c.4.a-K33.d.18.c.4.b pafta, 126 ada, 47-49 ve 50 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 31.10.2013 tarihinde onaylanmıştır.

58-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, K33.d.18.c.4.b pafta, 126 ada, 75 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 13.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.

59-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çardak Köyü, Aşağı Yazı Mevkiinde, K.33c21a1d-K33c21a1c-K33c21a4a ve K33c21a4b pafta, 2421-3298-3327 ve 3392 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 13.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.

60-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, K.33.d.14.b.3.c pafta, 56-80-81 parsellere ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

61-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, K33.d.10.c.2 pafta, Üniversite Kredi Yurtlar Kurumuna ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

62-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka K.33.d.15.c.1 pafta, 86 ada, 66 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

63-  Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Bahçeli Mahallesi, K.33.d.16.c.3.d pafta, 577 ada, 121 parsele ait mevzi imar planına ait jeolojik-jeoteknik etüt raporu 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

64-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kıratlıoğlu Mahallesi, K.33.d.15.d.4 pafta, 82 parsel, Atatürk İlköğretim Okulu doğusunda imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

65-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni I. Mıntıka, K.33.d.10.c.4 pafta, 72 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

66-  Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Acıgöl-Çayırlı mahallesi, K.32.c.25.b pafta, 537 ada, 8 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 29.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

67-  Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi, 31.L.4.C pafta, 353 ada, 8 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 04.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

68-  Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi, 31.L.4.D pafta, 937 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 04.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

69-  Nevşehir İli, Merkez ilçesi, Boğaz Köyü, İlfat Mevkii, K.33.d.18.d.3.b pafta, 132 ada, 4 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 13.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

70-  Nevşehir İli, Merkez ilçesi, Uçhisar kasabası, K.33.c.11.a.3, K.33.c.11.a.4, K.33.c.11.b.3, K.33.c.11.b.4, K.33.c.11.c.2, K.33.c.12.a.4 ve K.33.c.12.d.1 paftalara ait revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 18.02.2014 tarihinde onaylanmıştır. Parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 28.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

71-  Nevşehir İli, Merkez ilçesi, Çat Kasabası, K.33.d.09.d pafta, 5148-10118 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 27.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

72-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Güvercinlik Köyü, K33.d.25.b.2.b pafta, 1816 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 28.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

73-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Kasabası, Çardak Bayırı Mevkiinde K33c21d4d-L33b01a1a pafta, 11816

74-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka K.33.d.15.b.1.b pafta, 3144 ada, 3 parsele ait imar tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 21.04.2014 tarihinde onaylanmıştır.

75-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, K33d15d3 pafta, 274 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 24.04.2014 tarihinde onaylanmıştır.

76-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, Hüyük Mevkiinde, K33d09b3c-K33d09b3d-K33d09c2a-K33d09c2b pafta, 5640-5641-5642-5643-5644-5645-5646-5647-5648-5649-5650-5802-5808-5850-5851-5852-5853-5854-5855-5856-5857-5858-5860-5865-5866-5867-5885-5886-5887-5888-5889-5959-7918-8848 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 03.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.

77-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kavak Kasabası, Hayrat önü mevkiinde, 6 pafta, 5920 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 24.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

78-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Bekdik Mahallesi, Kaldırım Mevki, K33.d.14.c.3 pafta, 2219 ada, 11 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 25.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

79-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Kasabası, Çardak Bayırı mevkii, K33.c.21.d.4.d pafta, 11856 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 25.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

80-  Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi, Taş Ocağı mevkii, K32.c.24.b.3.a-K32.c.24.b.3.b pafta, 540 ada, 85 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 25.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

81-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çardak Köyü, K33.c.21.a.1.b pafta, 3234 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 19.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.

82-  Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Çakıllı Köyü, Beliktaş Mevkii, 125 ada, 90 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 29.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.

83-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çat Kasabası, K33.d.08..b.3-K33.d.08.c.2-K33.d.09.a.4-K33.d.09.d.1 ve K33.d.09.a.3 paftalara ait revize ve ilave imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 11.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.

84-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, K33.d.15.d.4 pafta, 1262 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 11.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.

85-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Güvercinlik Köyü, Karakum mevkii, K.33.d.25.b.1.a-K33.d.25.b.1.b pafta, 499 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 24.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

86-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çardak Köyü, Köyiçi mevkii, K33.c.16.d.3.d-K33.c.21.a.2.a pafta, 68 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 07.11.2014 tarihinde onaylanmıştır.

87-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi,Kavak Kasabası, K33.c.17.d pafta, 2323 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu13.11.2014 tarihinde onaylanmıştır.

88-  Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi, 31.L.1.C pafta, 636 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 05.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

89-  Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karapınar Kasabası, Bahçelievler Mahallesi, Gölarkası mevkii, K33.d.17.d pafta, 139 ada, 3 parsele ait imar plan tadilatına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 15.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

90-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çardak Kasabası, Kalecik Mevkii, K33C16A pafta, 3398 parsele ait mevzi imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 07.01.2015 tarihinde onaylanmıştır.

91-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, K33.d.15.d.4 pafta, Kale batısına ait imar plan tadilatına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 26.01.2015 tarihinde onaylanmıştır.

92-  Nevşehir İli, Merkez ilçesi, Boğaz Köyü, K33d18c pafta, 102 ada, 143 parsele ait mevzi imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 10.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

93-  Nevşehir İli, Merkez ilçesi, Bekdik Mahallesi, Kaldırım Mevkii, 17K pafta, 2195 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 11.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

94-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, Burgazbaşı Mevkii, K33d10a4c-K33d10d1b pafta, 3028-3029-3282 parsellere ait mevzi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 11.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

95-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi, K33d15b1 pafta, 475 ada, 33 parsele ait yapılacak imar plan tadilatına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporu 19.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

96-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka Mahallesi, Taşlıbel mevkii, K.33.d.15.b.1.c pafta, 1609 adaya ait imar plan tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 20.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

97-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni II. Mıntıka Mahallesi, Kızıltepe Mevkii, 22.M.2 -22.N.1 pafta, 1788-1789 adalara ait imar plan tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 24.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

98-  Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi, K33.d.10.b.4.c-K33.d.10.c.1.b pafta, 84-85 parsellere ait imar plan tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 03.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

99-  Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, K33.d.18. pafta, 121 ada, 15 parselde mevzi imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 03.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

100- Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi, 31.L.IV.B pafta, 5 adaya ait imar plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 05.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

101- Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kavak Kasabası, Çekirgelik Mevkiinde, K33C16C pafta, 37 parselde yapılacak Mevzi imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporu 06.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

102- Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kavak Kasabası, Çekirgelik Mevkiinde, K33C17D pafta, 46 parselde yapılacak Mevzi imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu 06.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

103- Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çat Kasabası, Akyazı Mevkii, K33.d.09.b.31.c pafta, 4850-4851-4732 parsellere ait mevzi imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 09.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

104- Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar Kasabası, Höyük Mevkii, K33.d.09.b.3.d-K33.d.09.b.4.c pafta, 5908-5909-5910-5912 parsellere ait mevzi imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 09.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

105- Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Zir Mahallesi, Beydöndü Mevkii, 31.L.1.d pafta, 1534 adaya ait imar plan tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 10.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.           

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları