HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

01.03.2017

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI

 

 

Pomza Ocağı ve Mobil Eleme Tesisi Kapasite Artışı Projesi Halkın Katılımı Toplantısı

 

 

            Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mazı Mevkii'nde İnci Mad. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan R:12085 (ER:2038513) Nolu Pomza Ocağı ve Mobil Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince söz konusu projeye halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla İlimiz Ürgüp İlçesi, Mazı Köyü, Çağdaş Kıraathanesinde 28.02.2017 tarihinde Saat 14:00’de “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiş yöre halkının proje ile ilgili öneri, şikayet ve istekleri dinlenmiştir.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları