HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI

23.02.2017

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI


 

 

Altın ( IV. Grup) Madeni Ocağı Alan Genişletme Projesi Halkın Katılımı Toplantısı

 

 

            Kayseri, Nevşehir İlleri Kocasinan, Avanos İlçeleri Mahmat Beldesi ve Kaşköy Mahallesi Mevkii'nde Demir Export A.Ş. tarafından yapılması planlanan Altın ( IV. Grup) Madeni Ocağı Alan Genişletme projesi hakkında ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış olup, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince söz konusu projeye halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla İlimiz Avanos İlçesi, Mahmat Köyü, Mahmat Belediye Salonunda 23.02.2017 tarihinde Saat 14:00’de “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiş, yöre halkının proje ile ilgili öneri, şikayet ve istekleri dinlenmiştir.

           

 

           

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları